Kralj Commerce d.o.o.


Kralj Commerce d.o.o.


za vanjsku i unutarnju trgovinu

10040 ZAGREB,Čulinečka cesta 81


Tel.:Rez.dijelovi: Maloprodaja 01/2950-657 ,Veleprodaja 01/2950-658

Tel.: Bijela tehnika:Maloprodaja 01/2993-382,Veleprodaja 01/2865-167

OIB:85987220986,

Žiro račun: Erste banka 2402006-1100426983

web: Kralj Commerce d.o.o.


  • GO.31.06
  • GO.31.06
  • GO.31.06. Model PS421-PS53E-PS531E PS53-PS102B-PS201-PS100-644 originalni ...
  • Cijena: 1.00 kn
  • Ručica vrata Indesit
  • Ručica vrata Indesit
  • Ručica vrata perilice rublja Indesit INDESIT IT.38.08. Model ...
  • Cijena: 1.00 kn
Korisničko ime
Lozinka
Glasova do sada: